Booking.com

Město má rozsáhlou, kvalitní a spolehlivou síť městské dopravy, která zahrnuje metro (U-bahn), vlaky (S-bahn), autobusy, metrotramvaje, metrobusy, tramvaje a lodě. Jelikož je Berlín opravdu velký, městskou dopravu určitě využijete. Především pak v případě, že jej  chcete důkladně prozkoumat. Ačkoliv se některé vzdálenosti na mapě zdají poměrně krátké a snadno překonatelné, ve skutečnosti by Vám mohl přesun na vybrané místo chvíli trvat.

Nikdy nejezděte na černo! Revizoři jsou na každém rohu (do autobusů byste navíc měli nastoupit přes řidiče a ukázat mu platný lístek) a pokuty jsou opravdu vysoké (asi 50 €, které musíte zaplatit na místě).

Přečtěte si, jaké typy lístků hromadné dopravy koupit, co je to Berlin Welcome Card, jak obecně funguje doprava v hlavním městě Německa nebo jaké průvodce metropole nabízí. Pokud upřednostňujete jízdu na kole, najdete zde i typy na půjčovny kol.

 • Typy lístků
 • Berlin Welcome Card
 • Typy městské hromadné dopravy
 • Cyklistika, zapůjčení kol
 • Průvodce městem
 • Typy lístků

  Městská doprava v Berlíně rozlišuje typy lístků podle doby, po kterou můžete lístek využívat. Jedná se o běžný lístek, denní, týdenní, měsíční a roční permanentku a skupinový lístek. Pokud jedete do města hlavně za turismem a zůstanete alespoň na jeden den, rozhodně doporučuji zakoupení permanentky. Opravdu se vám to vyplatí, protože pokud chcete z města něco vidět, městskou dopravu potřebovat budete a hlavně se nemusíte stresovat tím, kdy vám vyprší platnost lístku apod. Běžný lístek doporučuji jen tehdy, pokud víte, že městskou dopravu využijete jen sporadicky nebo pokud se v danou chvíli potřebujete dostat na nějaké místo a dále už v daný den cestovat nebudete.

  Běžný lístek

  Prvním typem běžného lístku je tzv. Einzelfahrschein (Single ticket), který platí po 2 hodiny bez ohledu na to, jaký typ dopravy využijete (tj. jestli jedete jen metrem, nebo metrem a vlakem apod.) nebo jestli budete přestupovat. Lístek však platí pouze v jednom směru. Pokud se tedy dostanete na vámi požadovanou destinaci a chcete se vrátit zpět, budete si muset zakoupit nový lístek i přesto, že byste se třeba ještě vešli do 2 hodinového limitu podle původně zakoupeného lístku. Tento lístek stojí 2.10 € pro zónu AB, 2.50 € pro BC a 2.80 € pro ABC. Snížená cena (děti od 6 do 14 let) je 1.40 € pro AB, 1.70 € pro BC a 2 € pro ABC.

  Dalším typem běžného lístku je tzv. Kurzstrecke (Short Trip Ticket). Platný jen na 3 zastávky vlaku (S-bahn) nebo 3 zastávky metra (U-bahn) nebo 6 zastávek tramvaje nebo 6 zastávek autobusu. Použít jej můžete i při cestě lodí, jedinou výjimkou je linka F10. Přestup je možný pouze mezi vlakem a metrem. Tento lístek stojí 1.30 €, snížená cena je 1 €. Lístek je platný je všech zónách.

  Permanentky

  Městská doprava v Berlíně rozlišuje denní, týdenní, měsíční a roční permanentku. Její cena se liší i podle toho, na jakou tarifní zónu se vztahuje. Permanentka samozřejmě nerozlišuje, kolikrát za den chcete městskou dopravu využít, jaký typ dopravy použijete nebo kolikrát chcete přestoupit. Jízdenka platí od chvíle, kdy ji daný den označíte a její platnost vyprší vždy v 3 hodiny ráno následující den (nejedná se tedy o 24 hodinovou jízdenku). Denní permanentka stojí 6.10 € pro zónu AB, 6.30 € pro BC a 6.50 € pro ABC. Snížená cena je 4.40 € pro AB, 4.60 € pro BC a 4.80 € pro ABC. Informace o dalších permanentkách a jejich cenách zde: http://www.bvg.de/index.php/en/17183/name/Weekly%2C+monthly+and+annual+Passes.html

  Skupinový lístek

  Pokud jedete do Berlína alespoň ve 3 lidech a cestovat budete společně, vyplatí se zakoupit skupinový lístek. Skupinový lístek je platný maximálně pro 5 lidí a platný je po celý den. Slouží tedy zároveň i jako denní permanentka. Jeho cena se opět odvíjí od toho, o jaké tarifní pásmo se jedná. Pro zónu AB je cena 15.90 €, pro BC 15.40 € a pro ABC 16.10 €. Skupinový lístek se vám vyplatí jen tehdy, pokud cestujete alespoň ve 3 lidech. Další skupinový lístek se zaměřuje na školní lístky pro skupinku alespoň 10 dětí do 8.třídy s alespoň jedním člověkem nad 18 let. Tento typ lístku však neseženete v běžných automatech, nýbrž na specializovaných místech pro zakoupení lístků. Cena pro každého ze skupiny je 2.60 € pro zónu AB a 3 € pro zónu ABC. Více informací zde: http://www.bvg.de/index.php/en/17184/name/Group%2BTickets/article/76266.html

  Berlin Welcome Card

  Pokud jedete do Berlína především za účelem prohlídky města, doporučuji, abyste se předem podívali na nabídky Berlin Welcome Card. Je to permanentka pro městskou dopravu na 48 hodin, 72 hodin nebo 5 dní, která nabízí 50% slevu na více než 140 atrakcí ve městě (tj. muzea, galerie, divadla, průvodce městem apod.), jejichž seznam naleznete zde: http://www.visitberlin.de/welcomecard/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=38&Itemid=56&lang=en. Její výběr byste měli také odvodit od toho, co chcete v Berlíně vidět (BWC základní/BWC se zaměřením na kulturu/BWC se zaměřením na Museuminsel) a kde se ve městě budete pohybovat (výběr pásem).

  Základní Berlin Welcome Card

  Tato karta zahrnuje různé typy, doporučení a mapu města. Berlin Welcome Card je možné zakoupit v automatech metra a vlaků nebo u řidičů autobusů. Mapu a průvodce si pak můžete vyzvednout ve specializovaných turistických centech (Berlin infostores – jejich seznam je zde: http://www.berlin-tourist-information.de/english/berlin-infos/e_bi_tic.php) či centrech BVG po předložení vámi zakoupeného lístku. BWC je také možné zakoupit v některých hotelech nebo online.

  BWC platí pouze pro jednu osobu (neexistují tedy skupinové karty), a to v zónách AB nebo ABC (tento typ navíc umožňuje dopravu pro max. 3 děti ve věku 6 až 14 zdarma). Pro BWC není možné zakoupit další pásmo. Ceny:

  Platnost BWC Zóna AB Zóna ABC
  48 hodin 16.50 € 18.50 €
  72 hodin 22.00 € 15.00 €
  5 dní 29.50 € 34.50 €

  Další typy Berlin Welcome Card

  Berlin Welcome Card se zaměřením na kulturu (Berlin Welcome Card Culture +)

  Tento druh karty vám poskytne permanentku nejen na městskou hromadnou dopravu, ale i volné vstupné až do 70 muzeí a galerií ve městě. Jejich seznam najdete zde: http://www.berlin-tourist-information.de/international/ticketcounter/i_ve_schaulustmuseen.html. Pozor, akce se nevztahuje na speciální výstavy! Ceny jsou následující:

  Platnost BWC Zóna AB Zóna ABC
  48 hodin 34.50 € 36.50 €
  72 hodin 40.00 € 43.00 €
  5 dní 47.50 € 52.50 €

  Tento speciální lístek je možné zakoupit i samotný, tj. bez permanentky na městskou hromadnou dopravu. Platný je 3 dny (tj. 3 za sebou jdoucí otevírací dny v daném muzeu či galerii) a stojí 19 € (dospělí) nebo 9.50 € (žáci či studenti). Více informací zde: http://www.berlin-tourist-information.de/english/berlin-infos/e_bi_infomaterial_museumspass.php

  Berlin Welcome Card se zaměřením na Museuminsel

  Tento typ BWC vám poskytne permanentku na městskou dopravu na 48 nebo 72 hodin v zónách AB (pouze), snížené vstupné na více než 140 atrakcí v Berlíně a volné vstupné do muzeí na Museuminsel (Bode Museum, Pergamon Museum, Alte Nationalgalerie, Altes Museum, Egyptian Museum). Pozor, nevztahuje se však na speciální výstavy!

  Ceny:
  • 48 hodin – 24.50 €
  • 72 hodin – 30 €

  Kromě Berlin Welcome Card existuje ještě CityTourCard založená na podobném principu. Rovněž zahrnuje jízdné a slevy na některé atrakce v Berlíně. Více informací zde: http://www.citytourcard.com/deutsch/berlin-citytourcard/

  Typy dopravy

  Metro (U-bahn)

  Berlín má velmi rozsáhlou síť podzemních drah a metro je asi nejčastějším prostředkem hromadné dopravy, který denně využije až 1.400.000 osob. Celkově je metro rozděleno na 10 linek na dráze až 143 kilometrů, z nichž nejzatíženější jsou nejspíše linky U1 a U2, které projíždí centrem města. Poprvé bylo metro otevřeno v roce 1902 a v současnosti má 173 stanic. Některé ze stanic metra, především potom ty v centru města, mají i svou historii a zvláštní vzhled, který jim byl za celá ta léta ponechán. U-bahn má v Berlíně dokonce i své vlastní muzeum. Poslední metro jede v Berlíně krátce po půlnoci.

  Vlaky (S-bahn)

  Velmi využívaným dopravním prostředkem v Berlíně je i vlak, který má ve městě 15 linek, rozkládajících se na celkové dráze 331 kilometrů. Poprvé byl berlínský S-bahn otevřen v roce 1924, ačkoliv vlaky jezdily městem již několik v 19.století. Ve všedních dnech jezdí vlaky od 4 od 1 hodiny ráno, v sobotu pak od 5 do 1 hodiny ráno a v neděli od 6.30 do 1 hodiny ranní. Podobně jako u autobusu č. 100, můžete i u S-bahnu využít panoramatickou okružní jízdu městem po tzv. Berliner Ringbahnu, který jezdí v kruhu kolem města. I S-bahn má své vlastní muzeum.

  Metrotram, metrobus, autobus

  Metrotramvaje a Metrobusy tvoří povrchovou dopravu v Berlíně od roku 2004. Označeny jsou písmenem M a typické jsou především svými krátkými intervaly (maximálně 10 minut). Metrobusy jsou většinou vysokokapacitními autobusy, tj. kloubové autobusy nebo doubledeckery. Moderními dvoupatrovými autobusy se svezete hlavně v bývalé západní části města, zatímco v bývalém Východním Berlíně se spíše používají kloubové či zcela běžné autobusy. Do autobusů se většinou vstupuje přes řidiče, kterému byste měli ukázat platný lístek. Všechny zastávky autobusů jsou označeny písmenem H (Haltestelle).

  Tramvaje

  Tramvajový systém byl zachován pouze v bývalém Východním Berlíně a jeho síť je rozdělena na několik částí, které existují samostatně v různých čtvrtích města. Zřejmě je ale využijete jen sporadicky a tramvají se spíše svezete v sousední Postupimi, kde je tím nejdůležitějším dopravním prostředkem.

  Lodě

  Vzhledem k tomu, že k Berlínu patří i rozsáhlé vodní plochy, je nedílnou součástí jeho hromadné dopravy i několik trajektů, a to zejména v jihozápadní části města v oblasti jezer Wannsee a Havel.

  Jízdní kola

  Berlín je městem cyklistů! Řada Berlíňanů proto jezdí do školy nebo do práce na kole. Berlín má k tomuto typu dopravy i technické podmínky. Povrch celého města je víceméně plošinou a navíc se skoro na každém chodníku nachází cyklostezka.

  V Berlíně je možný i pronájem kola. Níže je uvedeno několik internetových stránek půjčoven jízdních kol, z nichž některé dokonce poskytují i profesionální průvodce městem na kole. Ceny se většinou pohybují kolem 10 € na den. Na významnějších zastávkách městské hromadné dopravy je možný pronájem kola za asi 6 centů na minutu.

  Průvodce městem

  Berlín nabízí různé typy průvodců městem, a to všemi možnými i nemožnými způsoby – od běžných pěších průvodců po panoramatické jízdy vlakem, autobusem či lodí. Pokud chcete zažít nevšedního průvodcem městem, můžete se nechat svézt trabantem nebo si vypůjčit elektrický skutr nebo se nechat svézt čínskou rikšou.

  Město samozřejmě nabízí i tematicky zaměřené průvodce – např. židovská historie, alternativní Berlín, historie Berlína, politické instituce Berlína apod.

  Město nabízí např. základního 3-hodinového průvodce podle vašeho přání pro maximálně 25 lidí za 120 € nebo tematického průvodce za 160 €, opět maximálně pro 25 osob. Více informací zde: http://www.visitberlin.de/english/zielgruppen/e_zg_gruppen_gaestefuehrer.php#Stadtrundgang

  Odkazy na některé internetové stránky průvodců: